CONCELLO DE REDONDELA

OFICINA VIRTUAL DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN

IAE 2016 - LIXO 2016
RESERVA VÍA PÚBLICA 2016 - VADOS 2016
OCUPACIÓN SOLO 2016
          
IMPOSTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2016
TAXA RECOLLIDA LIXO 2016
RESERVA VÍA PÚBLICA (TAXIS) 2016
TAXA ENTRADA VEHÍCULOS 2016
OCUPACIÓN SOLO 2016
PRAZO DE PAGAMENTO PERIODO VOLUNTARIO:
DO 17 DE OUTUBRO Ó 19 DE DECEMBRO DE 2016
IAE DO 26 DE OUTUBRO Ó 30 DE DECEMBRO DE 2016
LUGAR DE PAGO:
CALQUERA DAS OFICINAS DE ABANCA,
CAIXABANK, BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
*TODOS AQUELES CONTRIBUÍNTES QUE TEÑAN O RECIBO DOMICILIADO CARGARÁSELLE NA SÚA CONTA NOS PRIMEIROS DÍAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016

Sentimolo pero xa rematou o periodo de voluntaria. Consulte no concello