CONCELLO DE REDONDELA

OFICINA VIRTUAL DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN

IBI 2017           
IMPOSTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2017
TAXA RECOLLIDA LIXO 2017
RESERVA VÍA PÚBLICA (TAXIS) 2017
TAXA ENTRADA VEHÍCULOS 2017
PRAZO DE PAGAMENTO PERIODO VOLUNTARIO:
DO 17 DE OUTUBRO Ó 19 DE DECEMBRO DE 2017
IAE DO 26 DE OUTUBRO Ó 29 DE DECEMBRO DE 2017
LUGAR DE PAGO:
CALQUERA DAS OFICINAS DE ABANCA,
CAIXABANK, BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
*TODOS AQUELES CONTRIBUÍNTES QUE TEÑAN O RECIBO DOMICILIADO CARGARÁSELLE NA SÚA CONTA NOS PRIMEIROS DÍAS DO MES DE DECEMBRO DE 2017

Sentimolo pero xa rematou o periodo de voluntaria. Consulte no concello