CONCELLO DE REDONDELA

OFICINA VIRTUAL DE XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN

IAE 2016
LIXO 2016
RESERVA VÍA PÚBLICA 2016
VADOS 2016
OCUPACIÓN SOLO 2016
          
IMPOSTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2016
TAXA RECOLLIDA LIXO 2016
RESERVA VÍA PÚBLICA (TAXIS) 2016
TAXA ENTRADA VEHÍCULOS 2016
OCUPACIÓN SOLO 2016
PRAZO DE PAGAMENTO PERIODO VOLUNTARIO:
DO 17 DE OUTUBRO Ó 19 DE DECEMBRO DE 2016
IAE DO 26 DE OUTUBRO Ó 30 DE DECEMBRO DE 2016
LUGAR DE PAGO:
CALQUERA DAS OFICINAS DE ABANCA,
CAIXABANK, BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
*TODOS AQUELES CONTRIBUÍNTES QUE TEÑAN O RECIBO DOMICILIADO CARGARÁSELLE NA SÚA CONTA NOS PRIMEIROS DÍAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016

Sentimolo pero xa rematou o periodo de voluntaria. Consulte no concello